Ostatní subjekty


Centrum kultury a vzdělávání - CKV
Galerie výtvarného umění Ostrava
Knihovna města Ostravy – KMO
Kulturně sportovní spolek Elegant
Ostravské muzeum
Post Bellum
Římskokatolická farnost Zábřeh

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor