Centrum kultury a vzdělávání - CKV

Centrum kultury a vzdělávání realizuje, podporuje a rozvíjí kulturní a uměleckou činnost, mimoškolní výchovu a vzdělávání, tematických a společenské akce pro širokou veřejnost a všechny generace nejen obyvatel obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, ale celého Moravskoslezského kraje.

Výjimkou nejsou ani zahraniční, především polští a slovenští návštěvníci.

Tyto aktivity realizuje jednak ve svých střediscích:

Klub Atlantik, Minikino a Vila Hanse Ulricha, kde se nachází klub Parník.

Kromě toho také pořádá OPEN AIR akce, jako První republika s vůní kávy, Masopust, Svatováclavský jarmark a podobně.

V některých případech, jako byla třeba Slavnost svatého Martina, došlo ke kombinaci - propojení vnitřních prostor vily Hanse Ulricha a jejího venkovního okolí.

Zpět

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor