Ostrava

Jan Dohnal

primátor statutárního města Ostravy

Někdo by se mohl podivovat, proč si stoleté výročí vzniku Velké Ostravy takto hrdě připomínáme. Vždyť Velká Ostrava, která spatřila světlo světa v lednu 1924, slučovala pouze sedm, respektive pět dnešních městských částí. Každá z nich navíc ležela na moravské straně města, dnes označovaného jako moravskoslezská metropole. Takový pohled by však byl zkreslený a zavádějící. Rok 1924 je totiž pro Ostravu důležitým koncem a neméně důležitým začátkem. Koncem jejího postavení jako výhradně „užitkového“, hospodářsky možná zajímavého, ale jinak beznadějně provinčního města kdesi na periferii. V lednu 1924 naopak začala naše cesta ke skutečné metropoli. Proměny Ostravy, které odstartovaly po sloučení do té doby samostatných obcí, byly už v průběhu 20. let razantní. Jejich symbolem budiž naše unikátní Nová radnice, dosud nejrozsáhlejší radniční budova s nejvyšší věží v České republice. Vznikem Velké Ostravy se začíná psát její příběh jako sebevědomého a významného centra. Příběh, jehož dnešní podobou je třetí největší město naší země, město s regionálním, krajským i mezinárodním přesahem.

 


 

Lucie Baránková Vilamová

náměstkyně primátora statutárního města Ostravy pro finance a rozpočet, kapitálové účasti a kulturu

Oslavy stoletého výročí Velké Ostravy iniciovalo pět městských obvodů, které jsou nástupci sloučených obcí. Statutární město Ostrava se pak stalo partnerem a koordinátorem celého projektu. Do oslav jsou zapojení i další aktéři, jako je Knihovna města Ostravy, Galerie výtvarného umění Ostrava, Ostravské muzeum, Kulturně sportovní spolek Elegant, Centrum kultury a vzdělávání, Římskokatolická farnost Zábřeh a Post Bellum. Myšlenka projektu se nese v duchu spojování, poznávání, překonávání rozdílů a spolupráce.

Paleta aktivit je opravdu pestrá a během následujících měsíců se rozhodně nebude nikdo nudit. Vše vypukne zahájením výstavy ve foyer Nové radnice dne 4. 1. 2024 a fakticky skončí 15. 6. 2024, kdy oslavy vyvrcholí velkou akcí na Masarykově náměstí a dalších místech a budou propojeny s oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí Muzejní noc.

Kromě výstav a přednášek se lidé mohou kupříkladu těšit na komentované prohlídky atraktivních míst, výtvarné dílny, tančírnu, obecní slavnosti nebo dobový kabaret. Specialitami tohoto projektu jsou dvě hry - jedna geolokační a druhá putotvní -  s motivy z ostravské historie, které svým příběhem a provedením zajímavě a naučně propojí jednotlivé městské lokality.

Přeji všem návštěvníkům, aby je připravené akce obvodů a přizvaných subjektů bavily a těším se, až se na nich budeme společně potkávat.


Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor