Další herní razítko získáte na výstavě Domy v Přívoze

23.2.2024

V prostorách přívozské pobočky Knihovny města Ostravy (KMO) se konala výtvarná dílna s názvem Domy v Přívoze. Ta byla součástí akcí v rámci oslav sta let od vzniku Velké Ostravy, které pořádá statutární město Ostrava spolu s dotčenými obvody. Děti z družiny ZŠ Církevní Přemysla Pittra malovaly pastelkami podle reálných předloh historické budovy městské části Přívoz, ale také domy, ve kterých bydlí. V kresbách malých autorů se tak zobrazilo jejich vnímání místa, kde žijí. Jejich tvůrčí projev ocenil také starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka, který je při malování navštívil.

Dne 29. února bude tyto pestré obrázky dětských tvůrců moci shlédnout i široká veřejnost. Od 13 do 17 hodin se totiž právě v pobočce KMO na náměstí Svatopluka Čecha koná výstava prací, vzešlých z výtvarné dílny „Domy v Přívoze".  Až do 16 hodin se přijde výtvory dětských malířů inspirovat sám prvorepublikový starosta Velké Ostravy Jan Prokeš. Při té příležitosti rozdá účastníkům hry „Po stopách Velké Ostravy" rezítka do jejich herních kartiček. Na výstavu jsou zváni samozřejmě všichni zájemci, nejen hráči naší „výroční" hry. 

Veškeré související informace najdete na www.kmo.cz nebo facebookovém profilu KMO. 

Zpět

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor