Český červený kříž v Ostravě slaví také 100 let!

12.3.2024

Přesně před sto lety byla ale také zkolaudována hlavní budova Československého červeného kříže (ČSČK) v Ostravě, která svému účelu na ulici Červeného kříže (dřívější Senovážné ulici) slouží až do dnešních dnů.

Zástupci ČSČK pro horní město Ostravu požádali tehdejšího vládního komisaře Jana Prokeše, pozdějšího prvního starostu města, o novostavbu sídla dopisem dne 16.11. 1921. Sám Jan Prokeš se zasadil o darování pozemků města do rukou ČSČK, výstavbu třípatrové budovy realizovala stavební firma Kaulich&Schindler a hrazena byla především z vlastních prostředků Červeného kříže a to v celkové výši 2,200.000 Kč. Kolaudace budovy se uskutečnila 5.2. 1924.  Převážná část budovy fungovala jako útulna, která hned v nadcházejícím roce 1925 poskytla celkem 7970 noclehů pro 2196 osob. Menší část budovy pak sloužila pro vedení spolku či vznikající záchrannou stanici, předchůdce dnešní zdravotnické záchranné služby. O dva roky později, v roce 1926 byla postavena sousedící budova s garážemi kvůli rozšíření zázemí a garážování vozidel záchranné stanice. Poslední část komplexu budov  současného Českého červeného kříže (ČČK) v Ostravě pochází z roku 1938. Dnes funguje jako pohotovostní humanitární sklad, garáže sanitních vozidel a zázemí jednotek ČČK.

 

Zpět

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor