Kvízové otázky ke hře „Po stopách Velké Ostravy"

14.4.2024

Již 28.4. se můžeme těšit na další akci, na které je možné přidat razítko do své hráčské kartičky. A pozor! Ne jen jedno, ale rovnou dvě razítka. V případě, že jste neměli možnost účastnit se předchozích akcí na kterých se razítka rozdávali, zde bude možno chybějící razítka do kartičky doplnit. „Oživlý" starosta Jan Prokeš zde bude připraven s výzvou ve formě kvízových otázek za jejichž správnou odpověď Vám své záchranné razítka do kartičky přidá. 

Kvízové otázky

 

Kdy byla vytvořena tzv. Velká Ostrava a na základě jakého dokumentu?

Velká Ostrava vznikla 1. ledna 1924 sloučením sedmi samostatných obcí v regionu do jednoho města. Tento proces byl formálně zajištěn zákonem č. 10/1924 Sb., kterým byla provedena územní reorganizace a spojení měst v Československé republice. Tímto zákonem bylo také stanoveno nové územní členění a administrativní uspořádání města Ostrava, které zahrnovalo vznik tzv. Velké Ostravy.

 

Kolik obcí a jak se jmenovali obce, které se spojily? Jakou měli rozlohu a kolik obyvatel v ní žilo?

Jednalo se o 7 obcí. Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Hrabůvka a Vítkovice, Nová Ves a Zábřeh nad Odrou. Nové město mělo rozlohu 4029 hektarů a žilo v něm 113 709 obyvatel.

 

Jaký byl hlavní motiv pro sloučení těchto 7 obcí?

Hlavním motivem bylo vytvoření většího a silnějšího průmyslového centra, které by lépe konkurovalo v mezinárodním měřítku.

 

Která průmyslová odvětví byla v té době v regionu nejvýznamnější?

Nejvýznamnějšími průmyslovými odvětvími v regionu byly těžba uhlí, hutnictví a strojírenství.

 

Jaký byl název nově vytvořeného města po sloučení?

Nově vytvořené město se mělo původně nazývat Moravskou Ostravou, ale po připomínkovém řízení, které proběhlo 20. prosince 1923 projednáním na vládě byl schválen název Velká Ostrava.

 

Které výhody mělo toto spojení pro průmyslový rozvoj a zaměstnanost?

Spojení obcí vytvořilo větší trh pro průmyslové podniky, zlepšilo efektivitu a konkurenceschopnost a přineslo nové pracovní příležitosti pro obyvatele.

 

Která průmyslová odvětví zažívala největší rozmach po vzniku Velké Ostravy v roce 1924?

Největší rozmach zažívala těžba uhlí, hutnictví a strojírenství.

 

Jaká historická událost vedla k vytvoření tzv. Velké Ostravy a proč bylo toto spojení zahájeno?

Jedním z hlavních důvodů pro vytvoření Velké Ostravy bylo zajištění ekonomické stability a konkurenceschopnosti regionu, a to zejména v souvislosti s rozvojem těžkého průmyslu. Mezi historické události, které ovlivnily sloučení obcí, patří průmyslový rozvoj regionu a potřeba zvýšené spolupráce a koordinace mezi městy.

Kdo byl Jan Prokeš a kdy se narodil?

Jan Prokeš, se narozen 25.května 1873 v Černotíně byl významný československý politik, poslanec, správní komisař a v letech 1918–1935 starosta Moravské Ostravy.

 

Jakou roli hrál Jan Prokeš v procesu sjednocování Ostravy a Moravské Ostravy?

Jan Prokeš sehrál klíčovou roli při procesu sjednocování těchto obcí do jednoho celku je hlavním iniciátorem vzniku Velké Ostravy. Zároveň je považován za jednu z nejvýraznějších osobností, jaká kdy stála v čele města Ostravy. Jeho zásluhy připomíná náměstí před Novou radnicí, které se již od roku 1930 na jeho počest nazývá Prokešovo.

 

Kdo byl Josef Chalupník a kdy se narodil?

Josef Chalupník narozen 9. května 1884 v Proseči byl československý politik, poslanec a senátor, taktéž byl správním komisařem Vítkovic jenž měl zásluhy na vzniku Velké Ostravy a v letech 1935–1939 byl starosta Moravské Ostravy. Byl zároveň posledním českým starostou Moravské Ostravy před druhou světovou válkou.

 

Kdo byl Petr Marsín?

Petr Marsín byl významný správní komisař působící v Přívoze.

 

Jaký byl přínos Petra Marsína v oblasti veřejné správy a v čem v této roli vynikal?

Petr Marsín byl známý svou schopností prosazovat reformy a modernizaci veřejné správy, zejména v oblasti infrastruktury a životního prostředí.

 

Jaké oblasti veřejné správy byly nejvíce ovlivněny činností Jana Prokeše, Josefa Chalupníka a Petra Marsína?

Jejich činnost ovlivnila především oblasti spravedlnosti, práva, veřejného pořádku a rozvoje infrastruktury.

 

Jaká sociální a infrastrukturní opatření byla provedena v souvislosti s vytvořením tzv. Velké Ostravy?

Byla provedena rozsáhlá infrastrukturní rozvojová opatření, včetně výstavby nových bytových a sociálních zařízení, silnic a komunikační infrastruktury.

Zpět

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor