Poděkování záchranným složkám

  • 08. května 2024
  • Kulturně společenská akce

Místo konání akce: Nová Ves (park U Boříka)

Pořadatel: MOb Nová Ves

Záchranné složky jako ČČK, policie a hasiči zde byli i za Velké Ostravy a mnohé ze spolků působí dodnes.

 

Harmonogram 8.května 2024

11.00 – 11.45 hod    mše svatá v kostele sv. Bartoloměje

11.45 – 12.15 hod   slavnostní průvod Novou Vsí do parku U Boříka

12.30 – 13.15 hod   slavnostní předávání praporu a stuh k historickým praporům SDH, MPO, HZS, ČČK

13.15 – 13.45 hod   občerstvení pro účastníky

14.00 – 16.00  hod  doprovodný program – atrakce pro děti, statické a dynamické ukázky současné a historické techniky hasičů, jízda na koních, malování na obličej, tetování, ukázky psovodů a jízdního oddílu městské policie, gulášfest, razítková soutěž Po stopách Velké Ostravy

16.15 – 16.45 hod   vyhlášení gulášfetu

17.00 – 18.15 hod   koncert pro záchranáře – Hana Fialová, Tomáš Savka, Juraj Čiernik


Zpět na akce

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor