Od vsi Hrabůvka k dnešku

  • 22. května 2024
  • 14:00
  • Komentovaná vycházka

Místo konání akce: Knihovna města Ostravy - pobočka Vítkovice

Pořadatel: KMO Vítkovice

Vyrazte s námi na komentovanou vycházku s oblíbenou průvodkyní Lenkou Kocierzovou. Od staré školy a zaniklé vsi Hrabůvka se projdeme k Jubilejní kolonii, učňovským domovům a další pokračující bytové zástavbě. Srovnání bydlení během sta let je zajímavé a příběhy lidí přestěhovaných z Vítkovic na sídliště také. Sejdeme se u vítkovické pobočky Knihovny města Ostravy ve 14:00 hodin.


Zpět na akce

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor