Literárními stezkami Moravské Ostravy

  • 25. května 2024
  • 10:00
  • Komentovaná vycházka

Místo konání akce: Moravská Ostrava (GVUO)

Pořadatel: Knihovna města Ostravy

Literární procházka s Petrem Ligockým. Literárními stezkami Moravské Ostravy - Od Domu umění po Smetanovo náměstí. Po tematických procházkách za polistopadovou a nejmladší ostravskou literaturou jsme se vám rozhodli postupně odkrývat i zbytek z literárních zajímavostí centra města. Údělem městských center bývá, že se v nich vždy shromažďuje nejvíc uměleckých institucí a s nimi spojených kulturních osobností. Nejinak tomu bylo i v tomto městě. Vydejte se s námi na cestu do předválečné, válečné i poválečné Ostravy, do časů, kdy Ostravu pravidelně navštěvovali Voskovec s Werichem a kdy zde žila a kulturně se angažovala početná německá komunita, ale i do doby, kdy zde pobýval na tvůrčí stáži nedávno zemřelý a celosvětově ceněný spisovatel Milan Kundera. A bude toho mnohem víc! Sejdeme se u Galerie výtvarného umění v Ostravě, v 10:00 hod.


Zpět na akce

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor