Den MOaP

  • 01. června 2024
  • 11:00
  • Kulturně společenská akce

Místo konání akce: Moravská Ostrava (Masarykovo náměstí)

Pořadatel: MOb MOaP

Den MOaP navazuje na Den dětí, který se tradičně pořádal na Masarykově náměstí, rozšiřuje však svůj program nejenom pro rodiny s dětmi, ale také dospělé návštěvníky. V roce 2024 je Den MOaP v duchu oslav 100 let Velké Ostravy 1924–2024.Cílem akce je především prezentovat veřejnosti lokální dobrovolnické spolky, školy aj. instituce v celé pestrosti jejich činnosti společně s dalšími aktivitami, které připravuje pro občany MOb MOaP. Co se týče spolků působících v obvodu MOaP, jedná se o sportovní či kulturní spolky, turistické oddíly pro práci s mládeží apod. Tyto spolky společně se zástupci místních škol připravují pro veřejnost workshopy, přehlídky své tvorby, vystoupení atd.

Rovněž nabídka občerstvení je směřována do řad místní provozovatelů kaváren a restaurací, které na akci nabízejí své pochutiny, ale také případně zážitkové workshopy (např. gastroshow).  Vedle tohoto programu je součástí akce také kulturní program, a to hudební a taneční vystoupení a zábavné atrakce pro děti.

Součástí akce je také anketa ze života obvodu, která probíhá před samotnou akcí i během jejího průběhu. Do ankety se zapojují občané a návštěvníci obvodu, její výsledky zobrazí spokojenost návštěvníků s životem v obvodu. Přímo na akci Den MOaP je prezentována také strategická hra – vycházející se strategického plánu fajnOVA Centrum, která vtáhne účastníky hry do dění v obvodu, má také edukativní poslání a poskytuje zpětnou vazbu pro tvůrce strategického plánu.


Zpět na akce

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor