Výstavba ve Vítkovicích po roce 1920

  • 06. dubna 2024
  • 15:00 - 18:00
  • Komentovaná vycházka

Místo konání akce: Vítkovice - stanice Jeremenko, zastávka tramvaje č. 1

Pořadatel: MOb Vítkovice

Nová etapa výstavby ve Vítkovicích probíhala ve 20. letech 20. století. V roce 1924 byly Vítkovice spojeny s Velkou Ostravou, Ostrava se měnila v industriální souměstí. Po středu průmyslovém a sociálním se stála i středem kulturním a obchodním. Stavební podobu přinášely už české instituce a mezi stavbami z režného zdiva se stavěly stavby moderní, některé s rukopisem žáků Gočára. Touto etapou výstavby se projdeme od budovy průmyslové školy k nájemním domům na Zengrově ulici, lázním a internátu, k Husovu sboru. Dodnes stojí budova hudební školy navržené architektem Bohuslavem Fuchsem, úřednické domy pod Rudnou. Na místě hřbitova vznikl dnešní park Jožky Jabůrkové s tenisovými kurty, na novém náměstí byla postavena pošta a další obytné domy. Také budova dnešního Divadla Mír je z dvacátých let, v parčíku kolem něj byla umístěna vítkovická knihovna. Jeremenkovou ulicí dojdeme k budovám a vilám na Ruské ulici a na Mírovém náměstí prohlídku ukončíme.


Zpět na akce

Pořadatel

Partneři projektu

Koordinátor